เผยเหตุผล ทำไมธุรกิจ Start Up ถึงควรทำ SEOSEOเผยเหตุผล ทำไมธุรกิจ Start Up ถึงควรทำ SEO

เผยเหตุผล ทำไมธุรกิจ Start Up ถึงควรทำ SEO

การทำ SEO

ในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้หลายอุตสาหกรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงในวงการธุรกิจก็มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร  

ซึ่งการทำ SEO ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคโนโลยี ที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และเหมาะกับธุรกิจประเภท Start Up ที่เปรียบเสมือนขั้นตอนแรกของแผนพัฒนาธุรกิจ แต่ใช้ทุนไม่มาก เหมาะแก่การนำเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์

ดังนั้น วันนี้ Common Ground จะพาทุกคนมารู้จักกับธุรกิจ Start Up และเหตุผลที่ต้องการทำ SEO มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสขยายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้น เราไปดูกันได้เลย

4 เหตุผล ทำไมการทำ SEO จึงเหมาะกับธุรกิจ Start Up

หลังจากที่รู้จักกับธุรกิจสตาร์ตอัปไปอย่างละเอียดแล้ว จะเห็นได้ว่ารูปแบบธุรกิจต้องพึ่งพาการตลาดออนไลน์ ซึ่ง SEO นั้นเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการดำเนินการธุรกิจสตาร์ตอัป โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักได้ ในเวลาไม่นาน

จะเห็นได้ว่าธุรกิจสตาร์ตอัป มักจะเริ่มจากการสร้างแอปพลิเคชัน ดังนั้น จะต้องมีการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต โดย SEO คือการลงบทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามคีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาจำนวนมาก

ซึ่งการจะสร้างการรับรู้ (Brabd Awareness) โดยผู้ใช้ต้องเข้ามาหาข้อมูล และดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ดังนั้นการใช้ SEO จึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจสตาร์ตอัปที่ดี

2. ใช้งบประมาณไม่มาก

ตามรูปแบบของธุรกิจสตาร์ตอัป จะเริ่มต้นจากงบประมาณไม่มาก และมีการใช้ผู้มีความรู้เฉพาะทาง โดยในหนึ่งทีมหากประกอบไปด้วยผู้เขียนบทความ SEO จะมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจด้านการสร้างการรับรู้ และการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจอย่างละเอียดครบถ้วน โดยไม่จำเป็นต้องจ้างคนจำนวนมาก ทั้งยังได้ผลลัพธ์คุ้มค่า 

3. สร้างการรับรู้ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

อย่างที่ได้กล่าวไปว่า SEO ช่วยเพิ่มการรับรู้ให้กับแบรนด์ได้อย่างดี เพราะธุรกิจสตาร์ตอัปจะเป็นการเริ่มต้นโดยที่ยังไม่มีใครรู้จักแบรนด์ ดังนั้น การจัดทำเว็บไซต์พร้อมบทความจึงเหมาะสม เพราะนอกจากจะดึงดูดกลุ่มผู้ใช้แล้ว ยังสามารถดึงดูดนักลงทุนได้อีกด้วย 

4. สร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการสร้างความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะสตาร์ตอัปที่ต้องมีการหานักลงทุน ดังนั้น SEO ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยโปรโมต และเน้นย้ำเกี่ยวกับจุดเด่นของแบรนด์เพื่อให้นักลงทุนได้พิจารณา พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับผู้ใช้งานได้เข้าใจว่าธุรกิจสตาร์ตอัปของเราดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจประเภทไหน

Start Up ธุรกิจแบบใหม่ เหมาะสำหรับนักออกไอเดีย

การทำ seo

Start Up คือ ธุรกิจเกิดใหม่ที่เน้นการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการ โดยเป็นการดำเนินธุรกิจที่ต่างจากแบบทั่วไป เพราะ Start Up จะเน้นการออกแบบความคิด เพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

ทั้งยังเป็นการบุกเบิกโดยใช้หลักการกระบวนวิจัย การตั้งสมมติฐาน การทดลอง และประเมินผล นอกจากนี้ ธุรกิจ Start Up ยังมีจุดเด่นอีกมากมาย ดังต่อไปนี้

  • Start Up ธุรกิจจากการระดมความคิด

ธุรกิจประเภทนี้เป็นการออกแบบธุรกิจแนวใหม่ จึงต้องมีการออกไอเดียอยู่ในหลายขั้นตอน โดยข้อสำคัญของธุรกิจสตาร์ตอัป คือ สิ่งที่คิดขึ้นมาจะต้องตอบสนองต่อผู้ใช้เป็นหลัก ซึ่งแนวคิดจึงเป็นการพยายามแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม และช่วยเพิ่มความสะดวกมากขึ้น 

ดังนั้น จึงต้องมีการระดมความคิดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการให้เหมาะสมกับผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตามธุรกิจสตาร์ตอัปต้องอาศัยแนวคิดทางการตลาด และความรู้ทางเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะต้องใช้ทั้งสองอย่างในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลกำไร และก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ที่น่าดึงดูดใจ

  • ใช้คนน้อย เริ่มต้นได้ง่าย

การทำสตาร์ตอัป เป็นการประกอบธุรกิจที่เริ่มต้นได้ง่าย เพราะจุดเด่นคือใช้กำลังคนน้อย แต่จะมีการใช้ผู้มีความรู้เฉพาะทางมาทำงาน ตัวอย่างเช่น ผู้ควบคุมโปรเจกต์ โปรแกรมเมอร์ กราฟิกดีไซน์เนอร์ และนักการตลาด เป็นต้น 

สำหรับการก่อตั้งสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ดังนั้น เมื่อรวมกลุ่มกันได้ประมาณ 4- 5 คน ก็สามารถดำเนินธุรกิจสตาร์ตอัปได้โดยไม่มีปัญหา และรูปแบบของการดำเนินธุรกิจจะเป็นการทำไปเรื่อย ๆ จนเกิดการขยายตัวจากสตาร์ตอัปไปเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน 

  • ใช้งบประมาณไม่มาก

เนื่องจาก รูปแบบธุรกิจเป็นการออกแบบความคิด ทำให้ไม่ต้องลงทุนด้านการผลิต และการจ้างพนักงานจำนวนมาก อีกทั้งธุรกิจสตาร์ตอัปยังเป็นการมุ่งเน้นหาผู้ลงทุนด้วยการนำเสนอความคิดทางธุรกิจ

ซึ่งในตอนแรกเริ่มจึงมีเพียงค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานในทีม และการจ่ายงบประมาณในกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การออกแบบ Prototype การทำการตลาด เป็นต้น

  • คิดธุรกิจเพื่อดึงดูดนักลงทุน

จุดประสงค์หลักในการออกแบบธุรกิจสตาร์ตอัป เพื่อนำไปเสนอให้กับนักลงทุน ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปที่เน้นหาผลกำไรด้วยตนเอง เนื่องจาก การพัฒนานวัตกรรมใหม่เป็นสิ่งที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้น การทำให้ธุรกิจเติบโตได้จึงต้องพึ่งพานักลงทุน ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ได้

  • สร้างนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร

เนื่องจาก สตาร์ตอัปต้องคิดนวัตกรรมแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำกับใคร อย่างที่เราเห็นได้จากหลายธุรกิจที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ และได้รับความนิยม เช่น Lensod แอปพลิเคชันจองตั๋วดนตรีสด, Health At Home แอปพลิเคชันหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ FastWork แอปพลิเคชันสำหรับการหางานฟรีแลนซ์

ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ได้ตรงโจทย์ โดยธุรกิจฟรีแลนซ์ การแสดงดนตรี รวมถึงผู้ดูแลคนชราเป็นบริการที่มีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่สตาร์ตอัปทำให้แตกต่างไปจากเดิม คือ การพัฒนาช่องทางที่สะดวกต่อการใช้บริการมากขึ้น และถือเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา

ทั้งหมดก็คือความสำคัญของ SEO ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจสตาร์ตอัป โดยเป็นการนำเครื่องมือทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบธุรกิจแบบใหม่ ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ รวมถึงเป็นช่องทางที่ดีในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการสตาร์ตอัป 

ทั้งนี้หากใครที่มีข้อสงสัย หรือสนใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาด และสามารถใช้บริการทำ SEO ให้ติดหน้าแรก จาก คอมม่อน กราวด์ เอเจนซี เพราะเราเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำ SEO และการตลาดออนไลน์มาหลายรูปแบบ หากต้องการปรึกษา หรือสอบถามเพิ่ม สามารถติดต่อเราได้ที่

Tel. 081-426-6695

Email: [email protected]

Facebook Page: Common Ground