Skip to content Skip to footer

Advertising -

หนึ่งในการทำการตลาดออนไลน์ที่แข็งแรงในระยะยาวคือการทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่หรือแคมเปญที่กำลังอยากให้ผู้คนรับรู้ในวงกว้างแบบเป็นทางการ การที่บริษัทหรือแบรนด์ออกมาพูดเองอาจจะไม่ได้รับความเชื่อถือเท่ากับการที่สื่อที่มีเสียงที่ดังกว่าพูดให้ แบรนด์จะได้รับทั้งความน่าเชื่อถือ, การประชาสัมพันธ์ และในโลกการตลาดออนไลน์ก็จะส่งเสริมให้คุณได้พื้นที่สื่อที่แข็งแรงมากขึ้นทั้งในแง่ของแบรนด์และในแง่ของความแข็งแกร่งต่อระบบ Search Engine ที่ “Common Ground เราทำโฆษณาโดยคำนึงถึงการสร้างแบรนด์ไปพร้อมๆกับการสร้างยอดขายและสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ในโลกออนไลน์และออฟไลน์” การเลือกช่องทางในการสื่อสาร และ การเลือกใช้คำโฆษณาที่เหมาะสม จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการใช้เงินโฆษณาของคุณให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่า

Branding -

การทำแบรนด์ไม่ใช่แค่การทำให้สวย หรือทำให้เสร็จ แต่ต้องเกิดจากการวิเคราะห์ตัวสินค้า, คู่แข่ง, และสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง เป็นตัวกลางในการสื่อสาร การทำแบรนด์ดิ้งต้องมองให้ครบทุกมิติ ไม่ใช่การแค่สร้างโลโก้แล้วสิ้นสุดการทำแบรนด์ “ความต่อเนื่องของการวางแผนและควบคุมการสื่อสารให้ได้อารมณ์และความรู้สึกที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ คือ โจทย์สำคัญของการทำแบรนด์ดิ้งของ Common Ground

CODE CLEAN

MICS COFFEE

Content -

การทำคอนเทนต์ไม่ใช่แค่เพียงการทำอาร์ตเวิร์ค, วีดีโอแล้วเขียนคำอธิบายประกอบ แล้วนำไปโพสต์ ทุกโพสต์ที่คุณทำในโลกการตลาดออนไลน์คือโอกาสในการพูดคุยกับลูกค้า เป็นการสร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างเรากับลูกค้า เพื่อบอกให้ลูกค้าทราบว่า เราแก้ปัญหาให้เค้าได้ การทำคอนเทนต์ที่ดี จึงต้องเกิดจากการเข้าใจแบรนด์ดิ้งแบบครบทุกมิติของแบรนด์เองก่อน และเข้าใจถึงการกระตุ้นลูกค้าให้หยุดดูและสนใจเนื้อหาของแบรนด์ได้ “เราใช้เวลาวางแผนและทำคอนเทนต์เป็นเดือนๆก่อนโพสต์ เพื่อให้ลูกค้าที่เห็นโพสต์ของแบรนด์คุณในระยะเวลาเพียง 2 วินาที หยุดดูคุณได้ นี่คือ สิ่งที่เรามุ่งมั่นให้เกิดในทุกคอนเทนต์ที่เราผลิต”

De Nine

long Talat

Design -

การออกแบบต้องคำนึงถึงความสวยงาม ความเหมาะสมในแง่ของแบรนด์คุณและลูกค้า คงไว้ซึ่งแบรนด์ดิ้งที่มั่นคง จึงต้องคำนึงถึงการใช้งานได้จริงในระยะยาว ทั้งในการใช้งานเพื่อผลิตสื่อต่างๆของแบรนด์ในโลกออนไลน์และออฟไลน์ ที่ “Common Ground เราพร้อมออกแบบสื่อ, ป้าย, สิ่งพิมพ์, สติกเกอร์ และอะไรก็ตามที่คุณต้องออกแบบเพื่อให้แบรนด์ของคุณเด่น เห็นแต่ไกล”

MASCOT - CODE CLEAN

Packaging - MICS COFFEE

Marketing Strategy -

หนึ่งในการทำการตลาดออนไลน์ที่แข็งแรงในระยะยาวคือการทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่หรือแคมเปญที่กำลังอยากให้ผู้คนรับรู้ในวงกว้างแบบเป็นทางการ การที่บริษัทหรือแบรนด์ออกมาพูดเองอาจจะไม่ได้รับความเชื่อถือเท่ากับการที่สื่อที่มีเสียงที่ดังกว่าพูดให้ แบรนด์จะได้รับทั้งความน่าเชื่อถือ, การประชาสัมพันธ์ และในโลกออนไลน์ก็จะส่งเสริมให้คุณได้พื้นที่สื่อที่แข็งแรงมากขึ้นทั้งในแง่ของแบรนด์และในแง่ของความแข็งแกร่งต่อระบบ Search Engine ที่ “Common Ground เราทำโฆษณาโดยคำนึงถึงการสร้างแบรนด์ไปพร้อมๆกับการสร้างยอดขายและสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ในโลกออนไลน์และออฟไลน์” การเลือกช่องทางในการสื่อสาร และ การเลือกใช้คำโฆษณาที่เหมาะสม จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการใช้เงินโฆษณาของคุณให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่า

Production -

“การสร้างภาพเคลื่อนไหวให้สวยงามและขายของในเวลาเดียวกันคือโจทย์ที่สำคัญที่ Common Ground มองในทุกชิ้นงาน” เพราะการลงทุนกับการผลิตสื่อเคลื่อนไหว นอกจากจะใช้เวลาแล้วยังใช้เงินที่สูงกว่าสื่อแบบอื่นๆ ดังนั้นหนึ่งชิ้นงานต้องออกไปแล้วใช้งานได้ดี เล่าได้ครบ หยิบยกประเด็นจำเป็นให้โดดเด่น และสวยงาม ถ้าไม่สวยเราไม่ปล่อยออก ถ้าไม่ครบประเด็นเราไม่จบง่ายๆ เราวางแผน วางสตอรี่บอร์ด และมีทีมงานถ่ายทำที่พร้อมจะทำสื่อเคลื่อนไหวแบบที่จะออกในโลกออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ หรือสื่อนอกบ้าน

Alto Coffee

Alto Coffee

Website -

เว็บไซต์คือหน้าร้าน หรือ บริษัทของคุณที่เปิด 24 ชั่วโมง คุณมักลงทุนสร้างร้านหรือบริษัทในโลกแห่งความเป็นจริงในมูลค่าที่สูงมาก แต่อย่าหลงลืมว่าร้านหรือบริษัทคุณในโลกออนไลน์ก็สำคัญไม่แพ้กัน เว็บไซต์ไม่ได้ทำแค่เพื่อมี แต่ต้องทำเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ สร้างการมีตัวตนเสมือนจริง สื่อสารครบถ้วน ให้ลูกค้ามั่นใจพร้อมหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง เพื่อการปิดการขายที่ง่ายและรวดเร็ว “ทุกเว็บไซต์ที่ Common Ground สร้างให้ลูกค้า จะได้รับการวางแผนตั้งแต่ Sitemap ไปจนถึงการบริหารจัดการหลังบ้านเพื่อติดตามพฤติกรรมการเข้ารับชมเว็บไซต์” รวมถึงการปรับเว็บไซต์ให้เหมา

healthyelix

Kia

Hello,

We are Common Ground.

Go To Top