How can we help your

business grow.

Brand Analysis

คอมม่อน กราวด์ วิเคราะห์ทั้งแบรนด์ และ คู่แข่งของแบรนด์ รวมถึงแนวโน้มการสื่อสารของอุตสาหกรรม เพื่อการวางแผนที่แม่นยำและวัดผลได้

Marketing Target Focus &
Budget Planning

วางเป้าหมายและใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อทำผลลัพธ์เกินความคาดหวัง
เป็นเป้าหมายหลักที่ทางคอมม่อน กราวด์
มุ่งมั่นและตั้งใจจะสร้างให้กับลูกค้า

Agility Marketing Plan &
Execution

เมื่อแผนที่วางไว้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ทางคอมม่อน กราวด์ พร้อมแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับการทำงานให้ได้เป้าหมายแบบทันท่วงที เราเชื่อในการปรับเปลี่ยนแก้ไข เพื่อเป้าหมายสูงสุด

Strategy Planning

เราออกแบบกลยุทธ์ให้ทุกธุรกิจก่อนเริ่มงานเสมอ วิเคราะห์คู่แข่งและคำนวณ KPI ให้เห็นก่อน

  • ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

  • เข้าใจความต้องการและความชอบของลูกค้า

  • วิเคราะห์คู่แข่งและแนวโน้มของตลาดอยู่เสมอ

ระบุกลุ่มเป้าหมายของ
คุณได้ชัดเจน
วิเคราะห์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ สถานที่ รายได้ ความชอบ ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้มีโอกาสเป็น ลูกค้าของคุณ ผ่านวิจัยทางการตลาด บนแพลทฟอร์มออนไลน์
เข้าใจความต้องการ
และความชอบของ
ลูกค้า
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมข้อมูล เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้ใช้บนเว็บไซต์หรือ แพลตฟอร์มของคุณ ติดตามรีวิวออนไลน์ และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจลูกค้า
วิเคราะห์คู่แข่งและ
แนวโน้มของตลาด
ดำเนินการวิเคราะห์การตลาดในประเภทอุตสาหกรรม ของคุณวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด และคำติชมของลูกค้าพร้อมติดตามแนวโน้มของตลาด

FAQ

Marketing Analysis คืออะไร?

การวิเคราะห์การตลาดเกี่ยวข้องกับการประเมินแนวโน้มของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และภาพรวมการแข่งขันเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจโดยมีข้อมูลครบถ้วน รวมถึงการศึกษาข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ ความต้องการของลูกค้า และการแบ่งส่วนตลาด

ทำไม Marketing Analysis จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ?

การวิเคราะห์การตลาดให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับตลาด ลูกค้า และคู่แข่งของคุณ ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ช่วยให้คุณสามารถระบุโอกาส เข้าใจความต้องการของลูกค้า และปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

Marketing Analysis จะส่งผลต่อผลกำไรอย่างไร

การวิเคราะห์การตลาดมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลกำไรของคุณโดยการระบุพื้นที่สำหรับการเติบโตและประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมาย และการใช้เครื่องมือ ไปยังผู้ชมที่เหมาะสม และปรับปรุงแนวทางของคุณ ซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นการเพิ่มยอดขายและความสามารถในการทำกำไร หรือ การเพิ่ม ROI ได้ในระยะยาว

เราควรทำการวิเคราะห์การตลาด (Marketing Analysis) บ่อยแค่ไหน?

ความถี่ของการวิเคราะห์การตลาดขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของตลาด และเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ โดยทั่วไป แนะนำให้มีการประเมินอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญทางธุรกิจ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือการเปลี่ยนแปลงตลาดที่สำคัญ

Marketing Analysis ช่วยให้เราเข้าใจคู่แข่งได้ดีขึ้นหรือไม่?

แน่นอน การวิเคราะห์การตลาดประกอบด้วยการประเมินการแข่งขัน ช่วยให้คุณเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง ความรู้นี้ช่วยให้คุณวางตำแหน่งธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบุช่องว่างทางการตลาด และใช้ประโยชน์จากโอกาส

Marketing Analysis สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของเราได้อย่างไร?

การวิเคราะห์การตลาดให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณได้ ช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ความชอบ และแนวโน้มของตลาด ช่วยให้แคมเปญตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราควรเน้นที่ตัวชี้วัดหลักใดในการวิเคราะห์การตลาด

ตัวชี้วัดหลักจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ แต่อาจรวมถึงต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า อัตราการแปลง ผลตอบแทนจากการลงทุน และมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า ตัวชี้วัดเหล่านี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการตลาดของคุณ

การวิเคราะห์การตลาดมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในระยะยาวได้อย่างไร?

การวิเคราะห์การตลาดเป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และวางตำแหน่งธุรกิจของคุณเพื่อการเติบโตและผลกำไรในระยะยาว

Media and KPI Planning

เลือกใช้และซื้อพื้นที่โฆษณาทำการตลาดอย่างมีกลยุทธ์เพื่อส่งข้อความ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการทำ Media Planning ในขณะเดียวกันการกำหนดตัวชี้วัดที่วัดได้ เพื่อประเมินความสำเร็จของแคมเปญ โฆษณา KPI ที่ชัดเจนถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาด KPI Planning จึงเป็นสิ่งที่ คอมมอน กราวนด์ เชี่ยวชาญ

  • ระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

  • เลือกช่องทางสื่อและจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม

  • ประเมินความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาผ่านตัวชี้วัดที่วัดผลได้

Common ground

จะทำการตลาดออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

โดยให้บริการทั้ง B2B, B2C และ E-Commerce อย่างครอบคลุม