SEO (Search Engine Optimization)

คือ การปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มยอดการเข้าชมของผู้ใช้งาน จากการติดอันดับบนหน้าค้นหา
และเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักแบรนด์ ผ่านการเข้าชมเว็บไซต์ รวมไปถึงสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

Common Ground Agency บริษัทรับทำ SEO ครบวงจร ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

จุดประสงค์
ของการทำ SEO ?

รับทำ SEO

เพิ่มโอกาสให้กลุ่ม เป้าหมายเข้าถึง ธุรกิจมากขึ้น

เพิ่มความน่าเชื่อถือ ให้กับธุรกิจ

เพิ่มโอกาส
อยู่เหนือคู่แข่ง

สร้างการรับรู้ของ แบรนด์และธุรกิจ เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ทำ SEO กับ

Common Ground

เพิ่มยอดขายยังไง

กลยุทธ์ SEO เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

“เว็บไซต์” ถือเป็นช่องทางสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ ที่ช่วยสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ทั้งยังช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถค้นหา และเข้าถึงเว็บไซต์ธุรกิจของคุณได้สะดวก

SEO กลยุทธ์การตลาด ช่วยให้เว็บไซต์ ติดอันดับหน้าแรก Google

SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization คือ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพให้เว็บไซต์มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มยอดการเข้าชมของผู้ใช้งาน (Organic Traffic) จากการติดอันดับบนหน้าการค้นหา หรือ SERP (Search Engine Result Pages) เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักแบรนด์ผ่านการเข้าชมเว็บไซต์ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

ไขข้อสงสัย ! วิธีทำงานของ Google ในการจัดอันดับ SEO

แน่นอนว่าการทำ SEO ให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องรู้ว่า Search Engine มีการทำงานอย่างไร เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับแรกอย่างยั่งยืน ซึ่งการทำงานของ Seach Engine มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

  • Crawling (การจัดเก็บข้อมูล)
  • Indexing (ทำดัชนี)
  • Ranking (ค้นหาและจัดอันดับ)

เอเจนซี่รับทำ SEO ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ

ติดหน้าแรกอย่างยั่งยืน

หากคุณกำลังเผชิญปัญหาทำ SEO เท่าไหร่ แต่เว็บไซต์ยังไม่ติดอันดับ ปวดตับไม่ไหว
เลือกใช้บริการรับทำ SEO จาก Common Ground เอเจนซี่ที่พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อแก้ไข
และปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณ ให้ติดหน้าแรกบน Google อย่างยั่งยืน
เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของคุณให้เติบโต และไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ