อาชีพ SEO Content Writer สายงานที่ AI แทนได้ยากSEOอาชีพ SEO Content Writer สายงานที่ AI แทนได้ยาก

อาชีพ SEO Content Writer สายงานที่ AI แทนได้ยาก

SEO content writer

เทรนด์การใช้งาน AI กำลังมาแรงในปัจจุบัน หันไปมองสายงานไหนก็ล้วนแต่มี AI เข้ามาทำงานแทนที่ โดยเฉพาะสายงานนักเขียน เพียงแค่ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน AI ก็จะประมวลผลเนื้อหา และเรียบเรียงออกมาเป็นบทความชิ้นหนึ่ง ทำให้หลายคนค่อนข้างกังวลกับงานด้านนี้ค่อนข้างมาก

โดยเฉพาะงานในตำแหน่ง SEO Content Writer แต่รู้หรือไม่ว่ายิ่ง AI มีการพัฒนาไปมากขึ้นเท่าไร การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาแทนที่นักเขียน SEO ก็ยิ่งทำได้ยากขึ้น แต่จะเป็นเพราะปัจจัยใดบ้างนั้น บทความนี้มีคำตอบ

SEO Content Writer อาชีพที่เป็นมากกว่านักเขียน

SEO Content Writer ต้องมีทักษะการเขียนที่เชี่ยวชาญ และมีความรู้ในเรื่อง SEO ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งการผสมผสาน 2 ทักษะเข้าด้วยกัน และรังสรรค์งานเขียนออกมาให้ได้งานชิ้นหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

เพราะนอกจากจะต้องวางกลยุทธ์ออกแบบงานเขียนตามกรอบที่ Google กำหนดได้ ยังต้องเขียนคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน (User) รวมถึงทำให้ Google ไว้วางใจ และจัดอันดับเว็บไซต์ให้ติดการค้นหาหน้าแรก

E-E-A-T หลักการเขียน SEO ให้ถูกใจ User และ Google

E-E-A-T Factor คือ อัลกอริทึมที่ Google ทำขึ้นมาใช้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เพื่อให้เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน (User) มากที่สุด ส่งผลต่อการทำ SEO ให้ติดอันดับการค้นหาลำดับต้น ๆ โดยตัวย่อแต่ละตัวนั้นมีที่มาดังนี้

  • Experience (ประสบการณ์)

การเขียนเนื้อหาคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ต้องแสดงออกว่าผู้เขียนมีประสบการณ์ในสิ่งที่เขียนด้วย โดยอาจเขียนความคิดเห็นแทรกลงไปในบทความ เพื่อช่วยให้งานเขียนมีความสดใหม่ ไม่ซ้ำกับบทความอื่น ๆ ในโลกออนไลน์

  • Expertise (ความเชี่ยวชาญ)

เนื้อหาคอนเทนต์ที่เขียน ต้องแสดงออกว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดจากวิเคราะห์ตามความเข้าใจของผู้เขียน โดยข้อมูลที่ได้ต้องมาจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และมีเนื้อความสมบูรณ์แบบครอบคลุมข้อมูลทุกด้าน

  • Authoritativeness (ความมีชื่อเสียง)

การมีตัวตน หรือชื่อเสียงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาคอนเทนต์ เนื่องจาก คอนเทนต์ที่ดี และน่าเชื่อถือย่อมมีผู้ใช้นำไปอ้างอิง และให้ข้อมูลย้อนกลับมายังต้นทาง หรือที่เรียกว่า Backlink ซึ่งจะยิ่งช่วยทำให้ Google จัดอันดับเว็บไซต์ไว้สูงมากขึ้น

  • Trustworthiness (ความน่าเชื่อถือ)

เว็บไซต์ และคอนเทนต์ที่เขียนต้องมีความน่าเชื่อถือ และมีความโปร่งใส มีการลงเนื้อหาคอนเทนต์ที่สมบูรณ์แบบตามหลักโครงสร้าง SEO อย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลที่นำมาเขียนคอนเทนต์ถูกต้องครบถ้วน ไม่มีการบิดเบือนจากความจริง Google ก็นับว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาน่าเชื่อถือ

เผยจุดแข็งที่ AI ไม่มีวันเอาชนะมนุษย์ได้

AI ยังต้องได้รับการพัฒนาจากความรู้ของมนุษย์อยู่ ดังนั้น มนุษย์จึงก้าวนำปัญญาประดิษฐ์ 1 ก้าวเสมอ ด้วยจุดแข็งต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถมาแทนที่ได้ จึงเป็นได้เพียงแค่ผู้ช่วยในการคำนวณ และวิเคราะห์ของมนุษย์เท่านั้น

  • การเชื่อมโยงเหตุผลของสิ่งต่าง ๆ

เป็นที่แน่ชัดว่าปัญญาประดิษฐ์ถูกสร้างมาให้มีการวิเคราะห์ และคำนวณได้อย่างแม่นยำ แต่ก็ยังอยู่ภายใต้ฐานข้อมูลที่มีจำกัด ดังนั้น สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากองค์ความรู้ในฐานข้อมูลแล้ว อาจมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้

ทว่าหากเป็นมนุษย์ที่มีทั้งอารมณ์ ความรู้สึก ความรู้ และประสบการณ์ ย่อมสามารถเชื่อมโยงหาเหตุผลให้สิ่งต่าง ๆ ได้ทุกเรื่อง

  • ความคิดสร้างสรรค์ไม่สิ้นสุด

ความคิดของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ได้มากมาย และเป็นผลงานที่คงความสดใหม่ไว้ได้เสมอ เพราะนอกจากต้องใช้สมองในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ แล้ว ความสร้างสรรค์ที่มนุษย์เสกขึ้นยังได้มาจากอารมณ์ และความรู้สึก ซึ่ง AI ไม่มีในส่วนนี้

  • ปฏิสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม

ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมจึงเรียกได้ว่าเป็นทักษะเฉพาะที่มีในมนุษย์ก็ว่าได้ เพราะมนุษย์เข้าใจความละเอียด และซับซ้อนของมนุษย์ด้วยกันเองได้ดีกว่าปัญญาประดิษฐ์ แม้ AI จะเรียนรู้อารมณ์ และธรรมชาติของมนุษย์ แต่ก็ไม่อาจตอบสนอง หรือวิเคราะห์ต่อมนุษย์ด้วยกันได้ดีเท่าตัวมนุษย์เอง

  • ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

อย่างที่กล่าวว่า AI ประมวลผลจากฐานข้อมูลที่มีอย่างจำกัด ดังนั้นหากมีปัญหานอกจากที่ถูกป้อนข้อมูลไว้ อาจทำให้ปัญญาประดิษฐ์คำนวณผลผิดพลาด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องใช้ไหวพริบ และปฏิภาณของมนุษย์ในการหาตัวเลือกทางออกของปัญหาที่ดีที่สุด

  • การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น

มนุษย์มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบอย่างแท้จริง แม้จะไม่ปฏิเสธว่าปัญญาประดิษฐ์ก็สามารถเยียวยาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น การเยียวยา หรือการตอบสนองของ AI จึงไม่ได้มาจากความสำนึกรู้ที่แท้จริง ซึ่งต่างจากมนุษย์ที่มีสำนึกรู้ตามกรอบของศีลธรรม

จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า AI ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่มนุษย์ในสายงาน SEO Content Writer ได้อย่างแน่นอน เพราะมนุษย์มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนด้วยลีลาภาษาที่เฉพาะตัว

ทำให้มีเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ และความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคลที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถเลียนแบบได้ สุดท้ายนี้หากใครกำลังมองหาเว็บไซต์ทำ SEO โดยผู้เชี่ยวชาญ ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Common Ground เอเจนซีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ SEO อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

Tel: 081-426-6695

Email : [email protected]

Facebook Page : Common Ground