Ads Optimizer

Job Description
  • มีความเชี่ยวชาญการยิงโฆษณาของทุกแพลตฟอร์ม (Google / Facebook / Instagram / Tiktok etc.)
  • มีพื้นฐานที่ดีเรื่องคณิตศาสตร์การคิดตัวเลข
  • ซื้อเก่ง ปรับเก่ง เรียนรู้เก่ง
  • มีวินัยในการทำโฆษณา รอบคอบ เช็กให้ชัวร์เสมอ
© 2024 · Common Ground Digital Marketing Agency ·